Wat is de HFvM?

Wat is de HFvM?

Doelstelling: De Haagse Federatie van Muziekgezelschappen is het aanspreekpunt voor en de vraagbaak over de Haagse amateur muziekverenigingen. Zij is op 15 december 1945 door de Haagse muziekverenigingen opgericht als overkoepelende organisatie en belangenbehartiger. Zij vertegenwoordigt ruim 40 verenigingen; waaronder: accordeon- en mandolinegezelschappen, harmoniƫn, concertfanfares, brass- en drumbands, drumfanfares, showkorpsen, symfonieorkesten, bigbands, boerenkapellen etc.

Vanzelfsprekend wordt de onderlinge samen werking tussen de aangesloten verenigingen gestimuleerd, dit komt vooral tot uiting tijdens de vele activiteiten die georganiseerd worden.